March 2020 – Issue 81

Hallo Almal Die Covit-19 virus het lelik in ons slaai kom krap en al die Herlewingslandbou konferensies moes uitgestel word. Praktiese inligtingsdae kan ook nie plaasvind nie. As vereniging sal ons ook nie enige groentoere hou tot die konferensie in Augustus nie. Ons glo en vertrou dat die Liewe Heer sal ingryp en ons verlos sodat ons sal kan voortgaan met die Jack Human week in Augustus. Intussen geniet die nuwe nuusbrief met verskeie terugvoere oor die afgelope BLWK toer na die noorde. Let ook op die advertensie oor die tot standkoming van moontlike Bewaringslandbou studiegroepe in die Swartland en Suid-Kaap. Sterkte vir die voorbereiding vir vanjaar se plantaksie en wees asseblief veilig.

Die redakteur

Hi All 

With the arrival of the Coit-19 virus to our shores things has gone haywire. Unfortunately the Regenerative Agriculture conferences that was schedule for March had to be postponed. Practical information days before the planting season starts will also fall by the wayside. As association we will not be hosting any green tours before our conference in August. We pray that the Lord save us from this scare and that our Jack Human week will be able to continue in August. 
In the meantime enjoy the latest newsletter. Inside are several feedbacks from the Februarie CAWC tour to the north. Please also take note of the advert on the possible creation of a Conservation Agriculture study group in the Swartland and the Southern Cape. All the best for all your preparation for the coming planting season and please be safe. 

The editor

March 2020 – Issue 81

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top