SKOG Boeredag 2021

SKOG Boeredag 2020

SKOG BLWK CAWC

Saamdragids vir SKOG

Welkom by die SKOG boeredag 2021. Onthou om jou saamdragids af te laai voor jy die films beginkyk.

Regter klik op die knoppie om die PDF te “save”. Klik op Knoppie om dit oop te maak of klik op die beeld langsaan om die PDF oop te maak.

SKOG Intro

Canola Kultivarkeuse

Barenbrug dekgewas, weidings en voergrane

LimaGrain K2 Voergewasse

Bekalking strategieë

Saaidigtheid en stikstof bemesting by koring

Effek van ongereëlde grondbewerking op die onkruidsaadbank

US Korog kultivars

Smoorgewasse en biodiversiteit

Swartstam en Poeieragtige meeldou navorsing

Peulgewasse

MOS EnerG

NitroPoly-S toedienings op koring en canola (Nitrophoska)

Agricol voergewasse, weidings, koring en dekgewasmengsels

Effek van gebalanseerde voeding by canola (Yara)

Canola swawel bemesting

Sensako Kultivars

Verbetering van Stikstof(N) effektiwiteit (Kimleigh)

Koring kultivar evaluasie (LNR)

Koolstof krediete

Scroll to top