June 2018 – Issue 66

Boer volgens jou Ritme

Op ons toer na Reitz se herlewings landboudag in Maart het ons interessante en uiteenlopende boerderye besoek. Ek het besef dat ons almal as boere het verskillende uitdagings, unieke omstandighede en diverse persoonlikhede. Maar ons neig almal na volhoubare voedsel produksie. Ek hoop hierdie maand se nuusbrief inspireer jou weer opnuut om voluit te boer volgens jou unieke ritme in jou omstandighede na jou doel. Onthou om in te skryf vir ons jaarlikse bewaringslandbou konferensie op 7 en 8 Augustus 2018.

Dankie vir jou deelname in bewarings boerdery.

Hoppies Uys (Voorsitter BLWK)

Farm to your own rhythm

We visited really interesting and variable farms during our tour to the Reitz regenerative agriculture conference. I realised that we as famers differ in our challenges, unique surroundings and diverse personalities, but we all strive towards sustainability in our farming. I hope that the June newsletter inspires you anew to farm to your own unique rhythm. Remember to join us for our annual conference on the 7th and 8th of August 2018.

Thank you again for being a part of conservation agriculture. Kind regards

June 2018 – Issue 66
Scroll to top