July 2018 – Issue 67

Wel, die helfte van die jaar is verby en toestande is baie wisselwallig, maar soos die Enelsman sou sê: “This too shall pass”. Ek hoop dat julle nog ‘n vaste verwagting het vir die jaar end at 2018 nog besonders gaan uitdraai. Ons bly dankbaar vir die seëninge wat ons geniet. Onthou Romeine 8:35: “Wie kan ons van die liefde van Christus skei…”.

Geniet die Julie nuusbrief.

Hopkins Uys (Voorsitter BLWK)

Half of the year is gone and conditions are very different across the province, but as the saying goes: ”This too shall pass”. My hope is that you still have a solid expectation for the end of the year and that 2018 will still deliver something special. We are thankful for all the blessings we have. Remember Romanss 8:35: “Who shall separate us from the love of Christ?…”

Enjoy the July newsletter.

Hopkins Uys (Chair CAWC)

July 2018 – Issue 67
Scroll to top