November 2021 – Issue 97

Voorwoord/Preface

Hallo almal,


Teen die tyd toe ons hierdie nuusbrief gefinaliseer het, was boere in die Swartland reeds baie naby daaraan om klaar geoes te wees. In die Suid-Kaap hou die reën die boere nog op die punte van hulle stropers se sitplekke. Die jaar het baie goed uitgedraai en die koring- en kanolapryse speel ook mooi saam. Dit lyk of ons wel ’n nuwe kanola-rekord gaan sien – nie net wat die totale oes betref nie, maar ook in die aantal hektare wat geplant is. Ons is dankbaar vir alles wat ons vanjaar ontvang het en dat die vrug van harde werk gepluk en geniet kan word. Hiermee wens ons graag vir almal ’n Geseënde Kersfees toe vol vrede, vreugde en gehaltetyd saam met geliefdes. Hopelik is daar ook tyd vir ’n welverdiende blaaskans! Mag die nuwe jaar ook vele suksesse inhou en mylpale bring. Ons volgende nuusbrief verskyn einde Januarie 2022.


Groete van huis tot huis.


Hello everyone,


By the time that we have finalised this newsletter, farmers in the Swartland were almost already nearly done with the season’s harvesting. In the Southern Cape the rain is still keeping the farmers on the edges of the seats in their combine harvesters. The year turned out very well, and the wheat and canola prices are looking good. It seems as if we will see a new canola record – not only in terms of the total harvest, but also with regards to the number of planted hectares. We are very thankful for everything that we have received during the year and that the fruits of our labour can be enjoyed. We would like to wish all of you a Merry Christmas filled with peace, joy and quality time with your loved ones. Hopefully, there is also time for a well-deserved break!


May we be blessed with new successes and milestones in the new year. Our next newsletter will be published at the end of January 2022.


Greetings from our house to yours.

November 2021 – Issue 97
Scroll to top