October/November – Issue 113

Voorwoord/Preface

Hallo almal,

Die jaar snel ten einde en die oesery is ook nie vêr van klaar vir die manne en vrouens van die Wes-Kaap nie. Die koring opbrengs was baie wisselend, terwyl dit klink of ons die grootste canola oes ooit kan verwag, dit ten spyte van die probleme met die saad aan die begin van die seisoen. Gars het baie problme met gesplete korrels gehad as gevolg van die erge en aanhoudende nat toestande. Wild en woes is dalk ’n goeie beskrywing. Hierdie is die laaste nuusbrief vir die jaar en vanaf volgende jaar gaan die nuusbrief slegs elke tweede maand uitkom. Ons wil ook graag baie meer plaaslike inhoud insluit. Om dit te vermag sal ons van ons produsente nader oor spesifieke onderwerpe van tyd tot tyd gedurende die jaar. Ons wil ook graag studente en ander navorsers aanmoedig om bydras te maak tot die nuusbrief. Binne hierdie uitgawe is n uitnodiging vir twee onkruidbeheer werkswinkels wat beplan word vir Januarie 2024. Ons hoop om julle daar te sien. Onthou ook om in julle “inboxes” te kyk vir die epos oor die 9de Wêreld Kongress oor Bewaringslandbou.

Mag julle ’n geseënde en vredevolle Kerstyd 2023 beleef.

Groete van huis tot huis.

Hello everyone,

We are rushing towards the end of 2023 and the current harvest season in the Western Cape. Some feedback from the field reports of varying wheat yields and a bumper canola harvest, even though we had issues with seed availability at the start of the season. Barley had severe problems with split kernels in the Southern Cape due to the atrocious weather we experienced. It has been a tumultuous year weather-wise. This will be the last newsletter for 2023, and from next year onward, we will only release a newsletter every second month with much more local content. To do that, we will be approaching producers with some questions from time to time. We would also like to encourage students and researchers to provide us with short snippets about their work. Please look at the advert about the weed control workshops conducted in January 2024; we would love to see you there. This is also a reminder to look in your inboxes for the email about the 9th World Congress participation.

May all of you experience a peaceful and blessed Christmas 2023.

All the best!

Editor

October/November – Issue 113
Scroll to top