October 2019 – Issue 77

Oestyd is hier! Dalk bietjie vinniger as wat ons verwag of gehoop het. Die BLWK Jack Human week het weer baie goed afgeloop en
is uitstekend bygewoon. Ons sê dankie aan almal wat betrokke was. Ons is alreeds besig om volgende jaar se sprekers vas te maak en hulle gaan moontlike onderwerpe soos praktiese grondgesondheid, droëland weidings en oestyd onkruidbeheer aanspreek. Met die twee manne wat verantwoordlik is vir die nuusbrief wat in Augustus en September in Austalië besoek afgelê kon ons nie die afgelope twee maande nuusbriewe uitbring nie. Ons hoop die huidige een is vol goeie inligitng.
Redakteur

Harvest time has arrived, although a bit earlier than expected. The Jack Human CAWC week was well attended and good information was shared. We thank everyone that was involved in making it a success. We are already looking forward to next year and should have interesting speakers on practical soil health, dryland pastures and harvest weed control. With the two guys responsible for this newsletter visiting Australia in August and September we could not publish for two months and hope that the latest newsletter will be informative.
Editor

October 2019 – Issue 77
Scroll to top