March/April 2024 – Issue 115

Voorwoord/Preface

Hallo almal

Ons is midde in die 2024 plant sesioen. Met die afry Riversdal toe om die proewe daar te gaan vestig was daar al een of twee canola lande al mooi gevestig. Ons hoop en vertrou dat 2024 ’n normale seiseon sal wees.

Die voorbereidings vir die 9de Bewaringslandbou Wêreld Kongres vorder baie goed. Die program is volgepak met interessante hoof sprekers, paneelbesprekingsen 93 ander kort boere en navorsing praatjies van regoor die aardbol. Dit beloof om n baie interessante 4 dae te wees.

Die voorlopige program is beskikbaar in die nuusbrief.

Mag julle ’n produktiewe en geseënde 2024 beleef.

Groete van huis tot huis.

Hello everyone

Planting season is in full swing, and driving down to Riversdale to plant the trial site, one could see one or two established canola fields. We hope for a normal season after the wet 2023.

The preparations for the highly anticipated 9th World Conservation Agriculture Conference are going well. This event, filled with interesting keynote speeches, panel discussions, and 93 other oral presentations from farmers and researchers from across the globe, is a unique opportunity for us all to learn, share, and grow together.

You can find a preliminary programme inside the newsletter.

May all of you experience a productive and blessed 2024.

All the best!

Prof Johann Strauss
Redakteur/Editor

March/April 2024 – Issue 115
Scroll to top