January/February 2024 – Issue 114

Voorwoord/Preface

Hallo almal

Kan dit waar wees dat die eerste twee maande van 2024 alreeds tot ’n einde gekom het. 16,67% van die jaar is verby. Ons nader plant tyd en die navorsingsvoorbereiding is goed aan die gang, na die interessante seisoen wat ons verlede jaar beleef het is die hoop dat die nuwe seisoen nader aan normaal sal verloop. Wat normaal ook al beteken. Ons begin hierdie jaar se reeks nuusbriewe met terugvoer van navorsingsbydraes tydens die onlangse wetenskaplike kongres. As jy nie die onkruidwerkswinkels in Januarie kon bywoon nie is julle welkom om my te kontak vir ’n kopie van die aanbieding. Onthou asb ook van die 9de WêreldBewaringslandbou kongres wat in Julie vanjaar gehou word.

Mag julle ’n produktiewe en geseënde 2024 beleef.


Groete van huis tot huis.

Hello everyone

I cannot believe the first two months of 2024 have come and gone. We closing in on planting season and preparations will the research is well under way. Following the interesting season we experienced in 2023, we hope that the coming season will be closer to normal, whatever that might be. We kick off the year’s collection of newsletters with some feedback from the scientific congress that was held in January. For those of you who could not attend the weed control workshops can contact me for a copy of the presentation. Also, remember the 9th World Ca Congress in July this year.


May all of you experience a productive and blessed 2024.


All the best!

Prof Johann Strauss
Redakteur/Editor

January/February 2024 – Issue 114
Scroll to top