August 2022 – Issue 104

VOORWOORD/PREFACE

Hallo almal,

Vanjaar se BLWK Jack Human-bewaringslandbouweek was weer ’n reuse-sukses – ons het meer as 260 kaartjies verkoop! Dit was lekker om almal weer van aangesig tot aangesig te sien en die geleentheid te kry om idees uit te ruil en te hoor hoe dit gaan. Ons sprekers het hulle uitstekend van hul taak gekwyt en baie stof tot nadenke aan ons verskaf.

Die meeste van die boeredae (by Riversdal, Hopefield en Langgewens) is ook nou afgehandel en ons is dankbaar vir almal se belangstelling en betrokkenheid. Nou sien ons uit na Nampo Kaap wat van 14-17 September by Bredasdorp aangebied word.

Groete van huis tot huis.

Hello everyone,

The 2022 CAWC Jack Human Conservation Agriculture Week surpassed our wildest expectations yet again. More than 260 tickets were sold, and our speakers did an excellent job of delivering interesting talks and making us think about what we are doing on the farms. It was really wonderful to see all of you in person and to get the opportunity to share ideas and ask about your wellbeing.

Most of the farmer’s days (at Riversdale, Hopefield and Langgewens) are done for this year and we are thankful for everyone’s and interest and involvement. Now we are looking forward to Nampo Kaap that will take place from 14-17 September at Bredasdorp.

All the best!

Dr Johann Strauss

August 2022 – Issue 104
Scroll to top