Newsletters » BLWK / CAWC
Archives

Newsletters

May 2018 - Issue 65

Hallo Almal
Hierdie afgelope maand was baie wisselwallig wat reënval aanbetref. Dele van die
Swartland het goeie buie ontvang, terwyl groot dele van die suidkaap nog droog
is. Die Langgewensproewe asook die nuwe Hopefield proef het baie goed ontkiem.
Op Riversdal se wisselbouproef het baie van die gewasse begin opkom na 1.1mm
reën en ‘n klein bietjie ondergrond vog, maar kort nou dringend opvolg reën.
Dieselfde geld vir ons proef in die Napky area tussen Swellendam en Malagas. Ons
vertrou dat die reën sal kom.
Ons wil julle ook net julle aandag vestig op vanjaar se BLWk konferensie wat in
Augustus plaasvind. Ongelukkig sal die lesinsdag nie weer by Elsenburg kan
plaasvind nie en is ons in die proses om ‘n geskikte plek te soek. Die praktiese dag
gaan plaasvind op Tygerhoek Navorsingsplaas by Riviersonderend en beloof om
baie interessante besoekpunte te hê.
Groete van huis tot huis


Hallo Everybody
Rainfall in the last month was very scattered and some areas in the Swartland
received good showers, while other areas and the southern Cape has been dry. The
trials at Langgewens as well as the new trial at Hopefield has germinated well. The
trials at Riversdale and in the Napky, between Swellendam and Malagas, has had
extremely little rain since planting. Planting at Riversdale was done on a little bit of
stored moisture and has received 1.1mm since then. The Napky trial received about
4mm. At both sites some of the crops has emerged. We trust that the rain will fall.
We would also like to remind you all about our CAWC conference in August.
Unfortunately the day of lectures will not be held at Elsenburg and we are therefore
looking for a new venue. The practical day will be held at Tygerhoek Research Farm
near Riviersonderend. Several interesting trials will be visisted during the day.
Kind regards

Read More Download

April 2018 - Issue 64

Hallo Almal

Planttyd is hier. Daar is heelwat produsente wat begin het om weidings en canola in te sit. Canola en dekgewasse op Langgewens, binne die proewe, is ook al geplant. Ten skrywe van hierdie nuusbrief was daar vooruitsigte van reën en ons opregte hoop is dat die seisoen nou ‘n aanvang kan neem. Alle sterkte word al ons produsente toegewens asook almal wat hulle moet bystaan.
Die Maart toer na Reitz was ‘n reuse sukses. In hierdie nuusbrief gee ons ‘n kort oorsig van die toer en sal deur die loop van die jaar met al die toerlede gesels om te hoor wat hulle geleer het.

Groete van huis tot huis

Hallo Everybody

The planting season has arrived and a good number of producers has started planting canola and fodder crops. The canola in the long term cropping trials at Langgewens has also been planted along with the cover crops. While writing this newsletter the prospects are that some rain will fall during the next few days. It is our sincere hope that our production season will fully up and running with this rain. Good luck to all our producers and their respective support teams.
The March tour to Reitz was a huge success. Inside the newsletter you will find a short summary of the tour. During the year we will chat to all the tour members on their tour experience and what they have learned.

Kind regards

Read More Download

March 2018 - Issue 63

Hallo Almal
Februarie het gekom en gegaan en dis skrikwekkend dat 16.67% van 2018
al verby is. Ons is dankbaar vir die somer buie wat in die Suidkaap geval het.
Ons glo en vertrou dat die komende seisoen herstel sal bring. Geniet die Maart
nuusbrief. Ons sal in die aril uitgawe so bietjie terugvoer gee oor die BLWK toer
na Reitz.
Groete van huis tot huis


Hallo Everybody

The first two months of the year has come and gone, 16.67% of the year. Crazy!
We are grateful for the summer showers over areas in the Southern Cape and
believe with a hopeful heart that the coming season will be one of renewal.
Enjoy the March issue of the newsletter. We will report back on our CAWC tour
to Reitz in the April issue.
Kind regards

Read More Download

February 2018 - Issue 62

Hallo Almal
Januarie is verby en dit is lekker om die eerste nuusbrief van die maand uit te gee. Ons beplan verskeie interessante groen en bruintoere vir die jaar en sal die inliting deurgee met tyd. Eerste op die kalender is die BLWK toer na Rietz se Herlewingslandboukonferensie. Die toergroep bestaan uit 18 lede en ons sal na die toer ‘n lekker insetsel vir nuusbrief doen.


Julle kan sommer nou al ook die BLWK konferensiedatums vasmaak. Dit gebeur vanjaar op 7 en 8 Augustus. Ons gaan baie interessante sprekers en onderwerpe aanbied en die praktiese dag, wat vanjaar op Tygerhoek plaasvind, gaan ook poog om relevante besoeke te lewer. Alle voorspoed vir die jaar.

 

Hi Everybody
It still amazes me how quickly time flies. January has come and gone and it is great to present the first newsletter of 2018. We are planning several interesting green and brown tours this year. More details on these will be forthcoming during the year. Our first big event is the CAWC Tour to the Reitz Regenerative Agriculture Conference in March. The tour group consist of 18 people and we will give feedback on the trip in an upcoming newsletter.


The CAWC annual conference will take place on the 7th and 8th of August at Elsenburg and Tygerhoek. Interesting talks will be on offer on the 7th, including an international speaker and local farmers. We will also have a talk on the carbon footprint of wheat production in the Western Cape. The practical day will be hosted at Tygerhoek near Riviersonderend.


May you have a prosperous 2018.

Read More Download

December 2017 - Issue 61

Hallo Almal


Die meeste van ons produsente is darem klaar of amper klaar
met oes. Opbrengste varieer baie as gevolg van die seisoen.
2017 is darem nou op sy rug en kan ons almal hopelik uitsien na ‘n
bietjie uitspan iewers. Dankie vir al die ondersteuning gedurende
die jaar asook vir al die insette en kommentaar. Ons sien uit na
2018 en beloof om volgende jaar talle interessante praatjies en
besoek te organiseer. Die BLWK Jack Human week vind weereens
volgende jaar Augustus plaas en poog ons om steeds te sorg dat
daar relevante spekers sal wees.


Ons wens almal ‘n geseënde Kerstyd toe, wees asb veilig waar
julle ook al gaan. Geniet die laaste nuusbrief van die jaar.


Hi Everybody


Most of our producers have either finished or is very close to
finishing the harvest. Yields have varied across the province due
to a very tough season. 2017 is however nearing its end and
hopefully there is an opportunity for us all to stretch out the legs
and take some much needed rest and relaxation. Thank you for
all the support, suggestions and remarks during the past year. We
are already working on some interesting events for the New Year.
The CAWC Jack Human week will again take place in August
and we are already sourcing relevant speakers.


We wish everyone a blessed Christmas, be safe and enjoy the last
newsletter of the 2017.

Read More Download