Newsletters » BLWK / CAWC
Archives

Newsletters

February 2019 - Issue 71

Ons is al weer in die tweede maand van die jaar, so te sê 2 en ‘n half maande weg van die 2019 winter produksie seisoen. Ons hoop en vetrou die jaar sal voorspoedig wees vir almal en dat ons geseën sal word met goeie reën. Daar is baie om na uit te sien met al die beplande aksies van die BLWK. Ons het reeds ons 1ste werkswinkel gehou oor onkruidbestuur en die tweede werkswinkel word vir later in Maart beplan. Die kongres word weer vanjaar saam met die Landbouweekblad en die Departement van Landbou aangebied op die 6de en 7de Augustus. Ons sal einde Maart die lys van sprekers bekend maak. Geniet die eerste nuusbrief van die jaar.
Die BLWK bestuur

The second month of 2019 has arrived and we are about 2 and a half months away from the 2019 winter production season. We hope and pray that 2019 will be a prosperous year for all and that we will be blessed with enough rain. The CAWC will host a number of workshops during the year of which the first, on weed control, has already taken place. The second workshop will follow in the second half of March. The annual conference will again be held later this year and we will again be joined by the Landbouweekblad and the Department of Agriculture in hosting the event. The conference speaker list will be announced at the end of March. The event will take place on the 6th and 7th of August. Enjoy the first newsletter of the year.
The CAWC Management team

Read More Download

November 2018 - Issue 70

November 2018 - Issue 70

Read More Download

October 2018 - Issue 69

Sterkte met 2018 se oes, mag julle met groot dankbaarheid elke graankorrel inbring. Geniet Oktober se nuusbrief.

Read More Download

August 2018 - Issue 68

Die Bewaringslandbou week het gekom en gegaan end it weereens ‘n reuse sukses. Baie dankie aan almla wat bygewoon het. By die lesingsdag was daar 225 deelnemers en die praktiese dag is bygewoon deur 154.Ons sprekers het hulle self baie goed van hul taak gekwyt en die praktiese besoeke was goed ontvang. Baie dankie aan die Landbouweekblad vir hulle bydra tot die sukses van die dag en veral ‘n groot dankie aan al ons borge. Sonder julle bydraes sou ons nie so ‘n week kon reël nie.

September is verby die helfte en ons wens almal sterkte vir die res van die seisoen toe.Geniet die Augustus/September nuusbrief.

Hopkins Uys (Voorsitter BLWK)

The Conservation Agriculture during August lived up to its reputation earned over the previous 5 years. The lecture day was attended by 225 people, while 154 came to the practical day at Tygerhoek.Our speakers did a wonderful job and was well received. The practical sites also received a lot of attention. Thank you to the Landbouweekblad who came on board this year. Also a big thank you to all our sponsors, without your contributions the week would not been such a success.

All the best for the end of the cropping season.Enjoy the August/September newsletter.

Hopkins Uys (Chair CAWC)

Read More Download

July 2018 - Issue 67

Wel, die helfte van die jaar is verby en toestande is baie wisselwallig, maar soos die Enelsman sou sê: “This too shall pass”. Ek hoop dat julle nog ‘n vaste verwagting het vir die jaar end at 2018 nog besonders gaan uitdraai. Ons bly dankbaar vir die seëninge wat ons geniet. Onthou Romeine 8:35: “Wie kan ons van die liefde van Christus skei…”.

Geniet die Julie nuusbrief.

Hopkins Uys (Voorsitter BLWK)

Half of the year is gone and conditions are very different across the province, but as the saying goes: ”This too shall pass”. My hope is that you still have a solid expectation for the end of the year and that 2018 will still deliver something special. We are thankful for all the blessings we have. Remember Romanss 8:35: “Who shall separate us from the love of Christ?...”

Enjoy the July newsletter.

Hopkins Uys (Chair CAWC)

Read More Download