Newsletters » BLWK / CAWC
Archives

Newsletters

November 2018 - Issue 70

November 2018 - Issue 70

Read More Download

October 2018 - Issue 69

Sterkte met 2018 se oes, mag julle met groot dankbaarheid elke graankorrel inbring. Geniet Oktober se nuusbrief.

Read More Download

August 2018 - Issue 68

Die Bewaringslandbou week het gekom en gegaan end it weereens ‘n reuse sukses. Baie dankie aan almla wat bygewoon het. By die lesingsdag was daar 225 deelnemers en die praktiese dag is bygewoon deur 154.Ons sprekers het hulle self baie goed van hul taak gekwyt en die praktiese besoeke was goed ontvang. Baie dankie aan die Landbouweekblad vir hulle bydra tot die sukses van die dag en veral ‘n groot dankie aan al ons borge. Sonder julle bydraes sou ons nie so ‘n week kon reël nie.

September is verby die helfte en ons wens almal sterkte vir die res van die seisoen toe.Geniet die Augustus/September nuusbrief.

Hopkins Uys (Voorsitter BLWK)

The Conservation Agriculture during August lived up to its reputation earned over the previous 5 years. The lecture day was attended by 225 people, while 154 came to the practical day at Tygerhoek.Our speakers did a wonderful job and was well received. The practical sites also received a lot of attention. Thank you to the Landbouweekblad who came on board this year. Also a big thank you to all our sponsors, without your contributions the week would not been such a success.

All the best for the end of the cropping season.Enjoy the August/September newsletter.

Hopkins Uys (Chair CAWC)

Read More Download

July 2018 - Issue 67

Wel, die helfte van die jaar is verby en toestande is baie wisselwallig, maar soos die Enelsman sou sê: “This too shall pass”. Ek hoop dat julle nog ‘n vaste verwagting het vir die jaar end at 2018 nog besonders gaan uitdraai. Ons bly dankbaar vir die seëninge wat ons geniet. Onthou Romeine 8:35: “Wie kan ons van die liefde van Christus skei…”.

Geniet die Julie nuusbrief.

Hopkins Uys (Voorsitter BLWK)

Half of the year is gone and conditions are very different across the province, but as the saying goes: ”This too shall pass”. My hope is that you still have a solid expectation for the end of the year and that 2018 will still deliver something special. We are thankful for all the blessings we have. Remember Romanss 8:35: “Who shall separate us from the love of Christ?...”

Enjoy the July newsletter.

Hopkins Uys (Chair CAWC)

Read More Download

June 2018 - Issue 66

Boer volgens jou Ritme

Op ons toer na Reitz se herlewings landboudag in Maart het ons interessante en uiteenlopende boerderye besoek. Ek het besef dat ons almal as boere het verskillende uitdagings, unieke omstandighede en diverse persoonlikhede. Maar ons neig almal na volhoubare voedsel produksie. Ek hoop hierdie maand se nuusbrief inspireer jou weer opnuut om voluit te boer volgens jou unieke ritme in jou omstandighede na jou doel. Onthou om in te skryf vir ons jaarlikse bewaringslandbou konferensie op 7 en 8 Augustus 2018.

Dankie vir jou deelname in bewarings boerdery.

Hoppies Uys (Voorsitter BLWK)

Farm to your own rhythm

We visited really interesting and variable farms during our tour to the Reitz regenerative agriculture conference. I realised that we as famers differ in our challenges, unique surroundings and diverse personalities, but we all strive towards sustainability in our farming. I hope that the June newsletter inspires you anew to farm to your own unique rhythm. Remember to join us for our annual conference on the 7th and 8th of August 2018.

Thank you again for being a part of conservation agriculture. Kind regards

Read More Download