Conservation Agriculture / Bewarings Landbou » BLWK / CAWC

Conservation Agriculture Western Cape

Newsletters

September 2017

August 2017

August 2017

July 2017

Conservation Agriculture Western Cape serve as a forum where producers, researchers and related industries can discuss conservation agriculture matters such as minimal disturbance of the soil, diversity through crop rotation and retention of residues.

Bewaringslandbou Wes-Kaap verskaf ‘n forum waar produsente, navorsers en die bedryf saam kom gesels oor bewaringslandbou sake soos minimum grondversteuring, diversiteit deur wisselbou en maximum grondbedekking deur gewas residue.